SALAMANDRA rakieta dwustopniowa

13 marca 2011 r. przeprowadziłem test naziemny modelu rakiety. Celem eksperymentu było sprawdzenie systemu rozdzielania stopni rakiety napędzanej silnikami typu ROS.

Zapłon silników zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia realizowany jest za pomocą klasycznej metody pirotechnicznej z wykorzystaniem lontu.
Na podstawie analizy po klatkowej filmu na którym zarejestrowano przebieg testu udało się ustalić najważniejsze momenty pracy.

Fot.1 Praca silnika I stopnia – dobrze widoczne diamenciki w płomieniu wylotowym

Całkowity czas wznoszenia, czyli czas od odpalenia silnika pierwszego stopnia do zadziałania układu miotającego wyniósł 10.07 sekundy.

Czas pracy silnika I stopnia – 1,61 sek
Zapłon silnika drugiego stopnia nastąpił po upływie 4.26 sekundy.

Fot. 2 Moment odrzucenia I stopnia

Odrzucenie pierwszego stopnia rakiety nastąpił po 4.49 sekundy od uruchomienia rakiety.
Zapłon silnika drugiego stopnia nastąpił po 4,52 sekundy od momentu początkowego.
Pracy silnika drugiego stopnia zakończył się po 6,22 sekundy od uruchomienia rakiety.