5 maja 2012 – kolejne testy hybryd

SR 292H_b

Majowe Hybrydy

5 maja 2012 roku przeprowadziłem kolejna serię testów naziemnych hybrydowych silników rakietowych mojej konstrukcji.
Przygotowałem 3 silnik:

  • SR 300H_d
  • SR 301H_a
  • SR 292H_b

Główny nacisk położyłem na sprawdzenie nowego systemu zapłonu silników. Silniki 300 i 292 zapaliły się perfekcyjnie, ale 301 nie udało się uruchomić. Wciąż jednak pojawia się problem z napełnianiem zbiornika utleniacza.

SR 292H_B

Silnik klasy I 200 z paliwem opartym na żywicy epoksydowej. Pojemność zbiornika utleniacza 330 ml. Czas pracy silnika wyliczony na podstawie analizy zapisu kamery, to 2,2 sekundy

SR 292 - druga próba

Fot.1 Początkowa faza pracy silnika SR 292H_b – zdjęcie aparatem z teleobiektywem.

Fot.2 Gaśnięcie silnika SR 292H_b – zdjęcie aparatem z teleobiektywem.

Fot. 3  Zapłon silnika SR 292H_b – kadr z kamery filmowej

Fot. 4  Pełny ciąg silnika SR 292H_b – kadr z kamery filmowej

Fot. 5 Nieoczekiwany efekt – gęsty dym po zakończeniu pracy – świetny do śledzenia lotu rakiety.

SR 300H_D

Silnik klasy H 100 z pływającą przegrodą. Paliwem była celuloza. Czas pracy wyliczony z analizy zapisu kamery filmowej wyniósł 1.3 sekundy.

Fot.1  Gaśnięcie silnika SR 300H_d – zdjęcie aparatem z teleobiektywem.

SR 300H_D

Fot. 2  Pełny ciąg silnika SR 300H_d – kadr z kamery filmowej

Film