Whirlpool Galaxy

Whirlpool Galaxy , znana również jako Messier 51 , M51 i NGC 5194.
Leży w konstelacji Canes Venatici i była pierwszą galaktyką sklasyfikowaną jako galaktyka spiralna. Szacuje się, że odległość ta wynosi od 15 do 35 milionów lat świetlnych.

04-05-2018.  To pierwsze zdjęcie tego obiektu wykonane przeze mnie kamerą ASI 178 przez teleskop SW 200/1000. Obserwację potraktowałem raczej w kategorii testu, więc jakość pozostawia wiele do życzenia. 

Informacje o M 51 znalezione w sieci (na podstawie Wikipedii):

Przy szacowaniu odległości dla SN 2005 cs z 23 milionów lat świetlnych i średnicy kątowej około 11,2 minuty kątowej można wywnioskować, że jasny okrągła tarcza M 51 ma promień około 43 000 lat świetlnych.Ogólnie, galaktyka ma około 35% wielkości Drogi Mlecznej . Jego masę szacuje się na 160 miliardów mas Słońca.
Uważa się, że w sercu spirali znajduje się czarna dziura otoczona pierścieniem pyłu. Pierścień pyłu stoi prawie prostopadle do stosunkowo płaskiej mgławicy spiralnej. Pierścień wtórny przecina pierścień pierwotny na innej osi, co jest zjawiskiem sprzecznym z oczekiwaniami. Para stożków jonizacji rozciąga się od osi głównego pierścienia pyłu.

Uważa się, że wyraźna spiralna struktura galaktyki Whirlpool jest wynikiem bliskiej interakcji między nią a jej towarzyszącą galaktyką NGC 5195 , która mogła przejść przez główny dysk M51 około 500 do 600 milionów lat temu. W tym proponowanym scenariuszu NGC 5195 pojawiła się z tyłu M51 i dokonała przejścia przez dysk około 50 do 100 milionów lat temu, Obecnie obserwujemy ją za M51.

Wydaje się, że centralny region M51 ulega okresowemu wzmożeniu aktywności w tworzeniu się gwiazd. Obecna efektywność formowania się gwiazd, określona jako stosunek masy nowych gwiazd do masy gazu formującego gwiazdy, wynosi jedynie ~ 1%, co jest porównywalne do globalnej wartości Drogi Mlecznej i innych galaktyk. Szacuje się, że obecne wysokie tempo powstawania gwiazd może trwać nie więcej niż kolejne 100 milionów lat.

Trzy supernowe zaobserwowano w galaktyce Whirlpool. W 1994 r. Zaobserwowano SN 1994 I w galaktyce Whirlpool. Został on sklasyfikowany jako typ Ic , co wskazuje, że jej gwiazda progenitorowa była bardzo masywna i już zrzuciła dużą część swojej masy, a jej jasność osiągnęła najwyżej jasność 12,91.

W czerwcu 2005 r. Zaobserwowano supernową SN 2005 cs typu II w galaktyce Whirlpool, osiągając szczyt o jasności 14 magii

W dniu 31 maja 2011 r. Wykryto supernową typu II w galaktyce Whirlpool, której szczyt osiągnął wartość 12,1. Ta supernowa, oznaczona jako SN 2011dh , wykazała, że widmo jest znacznie bardziej niebieskie niż przeciętnie, a profile P Cygni , które wskazują na szybko rozwijający się materiał, w liniach wodoru i Balmera. Progenitor był prawdopodobnie żółtym nadolbrzymem, a nie czerwonym lub niebieskim nadolbrzymem , które są uważane za najbardziej powszechne progenitory supernowej.

Galaktyka M 51 SW 200/1000 + Canon 300 d